Harvest Group Poland - konferencje, seminaria, szkolenia Kontakt |  Global Home 

   Aktualności
   Oferta
   Prelegenci
   Sponsoring
   Patronat
   O nas
   Kariera
   Kontakt

Wartościowanie pracy - praktyczne warsztaty dla menedżerów

Szkolenie zamknięte (realizowane na zamówienie)

Zapytanie ofertowe!

Wypełnij formularz, aby otrzymać ofertę organizacji szkolenia w twojej firmie!
Newsletter!

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych konferencjach i szkoleniach.
Prześlij znajomemu!

Kliknij, aby wysłać znajomemu odnośnik do tej strony WWW.

Informacje podstawowe Program szkolenia Zapytanie ofertowe


Szanowni Państwo!


Zapraszamy do zapoznania się z programem praktycznych warsztatów, których tematem jest wartościowanie pracy. Wartościowanie stanowisk pracy stanowi fundament nowoczesnego systemu wynagrodzeń i umożliwia ściślejsze powiązanie polityki płacowej z celami firmy i jej aktualną sytuacją rynkową.

W trakcie zajęć przedstawione są metody wartościowania pracy, zasady wyboru danej metody, etapy procesu wdrożenia wartościowania stanowisk w organizacji oraz wskazówki, jak otrzymane wyniki przełożyć na system wynagrodzeń i płace poszczególnych pracowników.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Państwu:
 • podjąć decyzje co do celów i metod wartościowania pracy w Państwa przedsiębiorstwie,
 • ustalić wartość płacową poszczególnych stanowisk pracy,
 • stworzyć przejrzysty i sprawiedliwy system wynagradzania i podwyżek płac,
 • uniknąć konfliktów na tle płacowym między pracownikami firmy,
 • wspierać polityką płacową realizację celów i strategii przedsiębiorstwa.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, tak aby mieli Państwo możliwość praktycznego przećwiczenia poznanych zagadnień. Dodatkowo każdemu zagadnieniu towarzyszy sesja pytań, w trakcie której omówią Państwo z prowadzącym specyficzne dla Państwa przedsiębiorstwa problemy i kwestie.

Z poważaniem,

Zespół Harvest Group Poland

PS. Szkolenie realizowane jest w postaci zamkniętej i każdorazowo dostosowywane do specyfiki Państwa branży i potrzeb firmy.

   Szkolenie z wartościowania pracy polecamy przede wszystkim:
 • Dyrektorom, Menedżerom i Specjalistom ds. Personalnych
 • Dyrektorom, Menedżerom i Specjalistom ds. Płac
 • Dyrektorom, Menedżerom i Specjalistom ds. Wynagradzania
 • Osobom zajmującym się Wartościowaniem stanowisk pracy
 • Menedżerom i Specjalistom ds. Systemów Motywacyjnych
 • Innym osobom zainteresowanym tematyką nowoczesnych metod wartościowania pracy i wynagradzania pracowników
Program I dnia szkolenia
Program II dnia szkolenia

Program I dnia

I. Wprowadzenie - Cele wartościowania

"Masz dobry cel - będziesz zadowolony z projektu."
 • Cele strategiczne dla Organizacji
 • Cele społeczne procesu
 • Cele ekonomiczne
 • Cele prawne
 • Warsztat: identyfikacja celów wartościowania członów grupy
II. Profesionalne przygotowanie organizacji i ludzi do wartościowania

"Wartościowanie jest trudne i rodzi poważne skutki dla organizacji."
 • Regulamin wartościowania
 • Zasady budowy zespołu projektowego
 • System informacji projektowej
 • Systemy szkoleniowe dla osób biorących udział projekcie
 • Współpraca z organizacjami społecznymi
 • Warsztat: identyfikacja zasad wartościowania - budowa regulaminu wartościowania
 • Warsztat: konstrukcja zespołu projektowego, konstrukcja zespołu analitycznego
 • Warsztat: zasady współpracy z organizacjami społecznymi
 • Warsztat: koncepcja systemu informacyjnego i organizacji prac
III. Rynkowe nowoczesne metody wartościowania pracy

"Która metoda jest właściwa dla naszej Organizacji? Budowa? Wybór? Adaptacja?"
 • Typologia metod - wady i zalety ważniejszych systemów wartościowania
 • Metody analityczno - punktowe, ankietowe, klasyfikacyjne, mieszane
 • Nowoczesne metody wartościowania - metody kompetencyjne, metody macierzowe
 • Metody skorelowane ze strategią - systemy zależności i wag
 • Adaptacja istniejących metod wartościowania
 • Projektowanie nowych indywidualnych metod wartościowania
 • System określania wartości
 • System budowania kluczy analitycznych
 • System projektowania matryc wartościowania
 • System budowania tabel punktowych do klasyfikacji stanowisk pracy
 • Warsztat: projektowanie metody wartościowania - identyfikacja kryteriów
 • Warsztat: projektowanie metody wartościowania - opisy kluczy analitycznych
 • Warsztat: budowa matrycy wartościowania
do góry

Program II dnia

IV. Przygotowanie stanowiska pracy do wartościowania - nowoczesny opis stanowiska pracy

"Aby wartościować należy mieć solidne podstawy."
 • Identyfikacja wzoru i struktury stanowiska pracy
 • Proces opisywania - organizacja i zasady
 • Warsztat: identyfikacja wzoru opisu stanowiska pracy
 • Warsztat: symulacja realizacji opisu wybranego stanowiska pracy
V. Symulacja procesu wartościowania pracy

"Jak wartościować by osiągnąć założone cele?"
 • Zasady pracy komisji
 • Rola ekspertów dziedzinowych
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Weryfikacja wyników
 • Zasady wnoszenia korekt
 • Warsztat: symulacja wartościowania wybranych stanowisk pracy
 • Warsztat: symulacja weryfikacji wyników
VI. Przeliczanie wyników na płace

"Zakończenie procesu wartościowania."
 • Zasady budowy grup wartości
 • Analiza poprawności klasyfikacji
 • Warsztat: symulacja konstrukcji tabeli klasyfikacyjnych
 • Warsztat: symulacja klasyfikacji stanowisk do grup płacowych
VII. Konstrukcja tabel płacowych

"Początek polityki płac zasadniczych."
 • Zasady konstrukcji systemu taryfikacyjnego
 • Tabela płacowa oparta na wewnętrznym budżecie
 • Tabela płacowa oparta na analizie wynagrodzeń rynkowych
 • System awansu płacowego w tabelach płacowych - oparty na wynikach wartościowania oraz system korekty wynagrodzeń oparty na analizie płac rynkowych
 • Warsztat: budowa tabeli płacowej oraz zasad zarządzania płacami zasadniczymi

Prelegenci

Sebastian Trzaska Sebastian Trzaska, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i motywowania.

Specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi posiadający ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracach nad projektami doradczymi oraz w prowadzeniu szkoleń i treningów. Zrealizował blisko 200 projektów dotyczących motywacji płacowej dla firm polskich i zagranicznych.

Prowadził szkolenia dla m.in.: AB, Ahold, American Express Poland, Avon, BRE Leasing, Browar Okocim, Budimex, Ceramika Paradyż, Citibank, Colgate Palmolive Poland, Dr Irena Eris, Farm Frites Poland, Farmacol, Giełda Papierów Wartościowych, Grupa Lotos, IKEA, Kimberly-Clark, Mittal Steal Poland, PKN Orlen, PLL LOT, Polkomtel, Prokom Software, PTK Centertel, PZU, Servier Polska, Ster-Projekt, Stocznia Gdynia, TRW Polska, Unilever, Volkswagen Poznań.

Główne obszary prac doradczych to: strategia w organizacji, strategia i polityka płacowa, BSC, analiza rynku wynagrodzeń i systemów motywacyjnych, projektowanie metod i wartościowanie pracy, systemy wynagradzania kadry kierowniczej i specjalistów, systemy oceny i rozwoju personelu, wykorzystanie modeli kompetencyjnych w konstruowaniu systemów zarządzania personalnego.

Autor wielu rekomendowanych rozwiązań organizacyjnych i projektów szkoleniowych. W swym dorobku doradcy posiada między innymi autorskie rozwiązania oceny okresowej pracowników, systemów zarządzania kompetencjami, nowatorskich metod wartościowania pracy w systemie macierzowym. Członek PSZK. Współpracuje z wydziałami zarządzania AGH i AE Kraków, Katedrą Prawa Pracy UJ w Krakowie oraz Państwową Inspekcją Pracy w Warszawie.

Zapytanie ofertowe

W przypadku zainteresowania organizacją szkolenia w Państwa firmie prosimy o wypełnienie krótkiego formularza zapytania ofertowego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.


© Harvest Group Poland    Kontakt  | Global Home