Harvest Group Poland - konferencje, seminaria, szkolenia Kontakt |  Global Home 

   Aktualności
   Oferta
   Prelegenci
   Sponsoring
   Patronat
   O nas
   Kariera
   Kontakt

Kształtowanie polityki cenowej

Szkolenie zamknięte (realizowane na zamówienie)

Zapytanie ofertowe!

Wypełnij formularz, aby otrzymać ofertę organizacji szkolenia w twojej firmie!
Newsletter!

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych konferencjach i szkoleniach.
Prześlij znajomemu!

Kliknij, aby wysłać znajomemu odnośnik do tej strony WWW.

Informacje podstawowe Program szkolenia Zapytanie ofertowe


Szanowni Państwo,


Polityka cenowa to jeden z najważniejszych elementów marketing mix pozwalający skutecznie pozycjonować produkty i optymalizować wartość firmy dla udziałowców. Jednakże zbudowanie sprawnej strategii cenowej wymaga podjęcia wielu złożonych działań, poczynając od kalkulacji kosztów wytwarzania, poprzez badania pozwalające ustalić optymalną cenę produktu, aż po cykl wprowadzania cen na rynek.

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia, w trakcie którego ommawiane są najistotniejsze zagadnienia z zakresu polityki cenowej:
 • metody ustalania cen produktów,
 • strategie pozycjonowania cenowego - relacje między ceną a marką,
 • wyznaczanie przedziałów cenowych, wartości ekonomicznej i postrzeganej produktów,
 • zastosowanie badań marketingowych w polityce cenowej,
 • określanie wrażliwości cenowej nabywców i elastyczności cenowej popytu,
 • analizowanie i przewidywanie zachowań cenowych konkurentów,
 • ustalanie cen w oparciu o cele firmy,
 • zasady wprowadzania, różnicowania i zmieniania cen na rynku,
 • system ustalania cen i warunków handlowych w firmie.
W oparciu o wiedzę zdobytą w trakcie zajęć będą Państwo mogli stworzyć strategie cenowe dla oferowanych produktów i usług, poznać wielkość popytu na produkt w zależności od ustalonej ceny, skutecznie przeforsowywać ceny i prowadzić wojny cenowe, a przede wszystkim wpływać na rentowność firmy i wysokość zysku dzięki sprawnemu zarządzaniu przez cenę.

Warsztatowa forma zajęć z licznymi analizami przykładów rynkowych, ćwiczeniami, dyskusjami i sesjami pytań umożliwia łatwe zastosowanie poznanych metod polityki cenowej w codziennej pracy.

Z poważaniem,

Zespół Harvest Group Poland

PS. Szkolenie realizowane jest w postaci zamkniętej i każdorazowo dostosowywane do specyfiki Państwa branży i potrzeb firmy.

   Szkolenie z polityki cenowej polecamy przede wszystkim:
 • Dyrektorom i Menedżerom Marketingu
 • Brand Managerom i Product Managerom
 • Specjalistom ds. Marketingu
 • Dyrektorom ds. Sprzedaży i Dyrektorom ds. Kluczowych Klientów
 • Dyrektorom i Managerom Finansowym
 • Managerom i Specjalistom ds. Controllingu (finansowego i marketingowego)
 • Szefom działów wsparcia sprzedaży
 • Pracownikom agencji reklamowych, agencji badań rynku i in.
 • Innym osobom zainteresowanym tematyką efektywnego kształotwania polityki cenowej
Program I dnia szkolenia
Program II dnia szkolenia

Program I dnia

Rozpoczęcie szkolenia

I. Marketingowa koncepcja ceny

 • Pojęcie i rodzaje ceny
 • Case
 • Kosztowa formuła tworzenia cen
 • Orientacja cen na rynek
 • Case
 • struktura decyzji cenowych w przedsiębiorstwie - 6 przybliżeń cenowych
Przerwa na kawę

II. Pozycjonowanie oferty rynkowej w wymiarze cenowym - pierwsze przybliżenie cenowe

 • Grupy cenowe
 • Ćwiczenie: ustalenie grup cenowych na wybranych rynkach produktowych
 • Strategie pozycjonowania cenowego
 • Strategia cen wysokich
 • Case
 • Strategia cen neutralnych (przeciętnych)
 • Case
 • Strategia cen niskich
 • Case

III. Ustalenie górnej granicy dopuszczalnego przedziału cenowego - drugie przybliżenie cenowe

 • Górna granica dopuszczalnego przedziału cenowego - ekonomiczna wartość produktu i postrzegana wartość produktu
 • Wybrane techniki badań marketingowych wykorzystywane w określaniu górnej granicy dopuszczalnego przedziału cenowego
 • Case
Obiad

IV. Ustalenie dolnej granicy dopuszczalnego przedziału cenowego - drugie przybliżenie cenowe

 • Rodzaje kosztów (zmienne, stałe, semizmienne)
 • Wyznaczenie bieżącego minimalnego poziomu ceny (jednostkowy koszt zmienny)
 • Ćwiczenie: Kalkulacja dolnej granicy dopuszczalnego przedziału cenowego

V. Analiza popytu - drugie przybliżenie cenowe

 • Funkcja i rodzaje popytu
 • Wskaźnik elastyczności cenowej popytu
 • Subiektywna analiza wrażliwości cenowej nabywców
 • Ćwiczenie określenie wrażliwości cenowej nabywców na danym rynku produktowym (analiza subiektywna)
 • Wybrane techniki badań marketingowych pozwalających określić relację między ceną a popytem
Przerwa na kawę

VI. Analiza zachowań cenowych konkurentów - drugie przybliżenie cenowe

 • Struktury podmiotowe rynku
 • Analiza konkurentów
 • Case
 • Wzorce zachowań cenowych konkurentów
 • Jak unikać wojny cenowej i jak ją prowadzić, jeśli nie da się jej uniknąć?
 • Case
 • Analiza reakcji konkurentów na decyzje cenowe
Zakończenie I dnia szkolenia

do góry

Program II dnia

Rozpoczęcie II dnia szkolenia

VII. Analiza opłacalności - drugie przybliżenie cenowe

 • Wymiary analizy opłacalności
 • Analiza progu opłacalności w firmie jednoasortymentowej
 • Analiza progu opłacalności w przedsiębiorstwie wieloasortymentowym
 • Ćwiczenie: Określenie progu opłacalności i wykorzystanie tej informacji w decyzjach cenowych
 • Wskaźnik zmian wielkości sprzedaży krótkookresowy i długookresowy
 • Ćwiczenie: Wyznaczenie wskaźnika zmian wielkości sprzedaży
Przerwa na kawę

VIII. Ustalenie ceny podstawowej - trzecie przybliżenie cenowe

 • Cele firmy na rynku
 • Ustalenie ceny podstawowej poprzez cele firmy na danym rynku produktowym
 • Ćwiczenie - wyznaczenie ceny podstawowej

IX. Odchylenia od ceny podstawowej - czwarte przybliżenie cenowe

 • Istota odchyleń od cen podstawowych
 • Ustalanie cen dla produktów substytucyjnych i komplementarnych
 • Różnicowanie cen ze względu na ilość kupowanych produktów
 • Ceny geograficzne
 • Różnicowanie cen ze względu na czas zakupu
 • Ceny psychologiczne
 • Różnicowanie cen względu na typ nabywcy
 • Czas i warunki płatności
 • Dyskonta handlowo-funkcjonalne
Obiad

X. Negocjowanie ceny ostatecznej - piąte przybliżenie cenowe

 • Prezentacja ceny i wprowadzanie zmian cenowych
 • Argumentacja cenowa
 • Ćwiczenie - scenki dotyczące negocjacji cenowych
Przerwa na kawę

XI. Organizacja decyzji cenowych w przedsiębiorstwie - szóste przybliżenie cenowe

 • Centralizacja decyzji cenowych
 • Decentralizacja decyzji cenowych
 • Uczestnicy decyzji cenowych
 • Typowe rozwiązania organizacyjne - decyzje cenowe
 • Wpływ polityki cenowej na zysk przedsiębiorstwa
Zakończenie szkolenia

Prelegenci

Grzegorz Karasiewicz Grzegorz Karasiewicz, Prodziekan i Kierownik Katedry Marketingu, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Absolwent Wydziału Zarządzania UW (1988) i Harvard Business School - program PMD (1995).

W 1994 r. obronił pracę doktorską pod tytułem "Strategie cenowe w gospodarce rynkowej", która uzyskała nagrodę Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

W 2001 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Zarządzania, a 2003 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Prowadzi zajęcia z zakresu strategii marketingu, marketingu międzynarodowego, marketingowych strategii cen oraz analizy rynku.

Odbył staże naukowo-badawcze w Staffordshire University (1992), Wagenningen University (2001) i Aarhus University (2001). Autor pierwszej książki poświęconej problematyce decyzji cenowych na rynku polskim zatytułowanej "Marketingowe strategie cen" (PWE, Warszawa 1997).

Prowadzi liczne szkolenia i doradztwo dla czołowych w kraju firm państwowych i prywatnych. Współpracował m.in. z firmami: ABB Polska, Amatura Głuchołazy, Bayer Polska, BGŻ S.A., Coca-Cola Polska, CPN, Dar Natury, Daewoo, Herbapol Lublin, Hortex, Pekao S.A., PKN Orlen, PKO BP, PTE Orzeł, PZU, Renault Polska, Ruch, Solvey.

Zapytanie ofertowe

W przypadku zainteresowania organizacją szkolenia w Państwa firmie prosimy o wypełnienie krótkiego formularza zapytania ofertowego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.


© Harvest Group Poland    Kontakt  | Global Home